0

Amazon - SanDisk 512GB Ultra Fit USB 3.1 U盤 ,5.3折

現價$47.74 + 免運費

    • Amazon - SanDisk 512GB Ultra Fit USB 3.1 U盤 ,5.3折,現價$47.74 + 免運費。
    • 新版魔豆擁有 130 MB/s 的讀取速度,滿足智能電視、汽車音頻等設備的需求,自帶RescuePRO 數據恢複軟件。
    • 促銷隨時可能結束,抓緊時間搶購
2022-05-16 19:17:4276

上一篇